خانه / تاپ خبر / متن تفاهم نامه فیما بین مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان جنوبی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان

متن تفاهم نامه فیما بین مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان جنوبی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، متن تفاهم نامه فیما بین  مرکز وکلای  قوه قضائیه خراسان جنوبی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان که امروز امضا شد به شرح ذیل است:

 

تفاهم نامه فیما بین  مرکز وکلای  قوه قضائیه خراسان جنوبی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان جنوبی

مقدمه : با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا..  العظمی امام خامنه ای مدظله العالی بر  اجرای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و نیز نظر به رویکرد ویژه قوه قضائیه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و توجه به حقوق عامه ، این تفاهم نامه فیمابین مرکز وکلای  قوه قضائیه خراسان جنوبی که از این پس مرکز نامیده می شود و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان جنوبی که از این پس ستاد نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد:

الف) کلیات:

ماده۱) هدف از این تفاهم نامه ،ایجاد زمینه ی مشارکت فعال وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در جهت اجرای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و نیزایجاد زمینه ی حمایت و معاضدت قضایی هرچه بیشتر از آمران به معروف و ناهیان از منکر میباشد.

ماده ۲) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه با کمیته ای متشکل از اعضای مذکور در ماده ۹ این تفاهم نامه می باشد.

ماده۳) تامین کلیه هزینه های اجرایی این تفاهم نامه از قبیل مكان مناسب ، ملزومات اداری ، پشتیبانی و … بر عهده ستاد می باشد.

تبصره۱- در این زمینه مرکز نیز در صورت امکان همکاری لازم را خواهد داشت.

ماده۴) این تفاهم نامه به مدت ۵ سال بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد . پس از انقضای مدت مزبور با بررسی و ارزیابی نتایج اقدامات صورت گرفته، با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۵) مفاد این تفاهم نامه به نهادها و بخش ها و قسمت های زیر مجموعه شهرستانی تسری می یاید. طرفین تفاهم نامه ساز و کار مناسب برای اجرای مفاد این تفاهم نامه در شهرستان ها ی استان را فراهم خواهند نمود.

ب) محورهای همکاری

ماده۶) مرکز موافقت خود را برای تعامل و همکاری با ستاد در محورهای ۳ گانه ذيل اعلام می نماید؛

۱-۶- محور حمایتی : اعمال معاضدت قضایی رایگان نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر حوزه های قضایی استانی و شهرستانی با تقاضا و معرفی مکتوب ستاد استان.

۲-۶- محور آموزشی: آموزش اعضاء ستاد در خصوص مباحث حقوقی از قبیل : تبیین قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حقوق شهروندی ، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در امور مربوط و مرتبط.

۳-۶- محورنظارتی: تشکیل کمیته مشترک حقوقی در راستای ادای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر مسئولین ، کارکنان و نهادهای عمومی و حاکمیتی برابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،دستوراعمل اجرایی همان قانون و ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و سایر قوانین و مقررات قانونی جاریه کشور.

ج) شرایط همکاری

ماده۷) بر اساس این تفاهم نامه ، در صورت تعرض به هر یک از آمران به معروف و ناهیان از منکر و در صورت تشکیل پرونده قضایی و نیز درخواست های مردمی که به تشخیص دبیرخانه ستاد قابلیت ارجاع در قالب این تفاهم نامه را داشته باشند ، مرکز از دو طریق برای آمران به معروف و ناهیان از منکر ، معاضدت قضایی بعمل خواهد آورد.

۱-۷- استفاده از وکلای داوطلبی که آمادگی خود را برای معاضدت رایگان از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام نموده و از طریق مرکز، جذب و معرفی خواهند شد.

۲-۷- از طريق تخصيص بخشی از سهم اجباری معاضدت قضایی سالانه وکلای عضو مرکز ، بمنظور طرح، پیگیری و دفاع (حقوقی،کیفری) لازم از حقوق قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر مطابق قوانین و مقررات قانونی مربوط و مرتبط.

ماده ۸) بر اساس این تفاهم نامه، مرکز با استفاده از وکلا متبحر و کارآمد ، آموزش لازم را در جهت ارتقاء سطح دانش حقوقی نیروهای ستاد در راستای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعم از : حقوق شهروندی،وظایف ظابطان قضایی بویژه در مواجهه با جرایم مشهود،مقررات ورد به منازل و اماکن محصور،مستند سازی،صورتمجلس، رفتار مجرمان یا متخلفان متجاهر و همچنین نحوه رفتار منطبق بر قانون آنان در مواقع لزوم مشابه ، ارائه خواهد نمود .

ماده۹) کمیته حقوقی مشترک امر به معروف و نهی از منکر ، متشکل از دو  نفر از اعضای مرکز با معرفی رئیس مرکز و سه نفر از اعضای ستاد با معرفی دبیر ستاد تشکیل خواهد شد. دبیر کمیته توسط اعضای کمیته با رأی اکثریت انتخاب می شود. وظایف کمیته به شرح ذیل می باشد؛

۱-۹- انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولین ، کارکنان و نهادهای عمومی و حاکمیتی اعم از شفاهی و کتبی و با ارائه راهکارهای لازم و مناسب و متناسب در هر مورد بدواً برای حل مشکلات موجود در این راستا و ثانیاً در صورت نیاز انجام اقدامات بعدی

۲-۹-بدیهی است در صورت عدم توجه افراد و نهادها به تذکرات  و مکاتبات، این کمیته،موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه اقدام لازم قانونی منعکس خواهد نمود.

ماده ۱۰) مطابق این تفاهم نامه ، مرکز موافقت خود را برای فراخوان کلیه و کلای داوطلب عضو خود برای حمایت حقوقی و قضایی رایگان از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر استان خراسان جنوبی را اعلام می نماید که پس از آموزش تخصصی آنها در خصوص موضوع پرونده های امر به معروف و نهی از منکر ، فهرست آنهارا جهت بهره برداری ، در اختیار ستاد قرار خواهد داد .

ماده۱۱) مرکز آمادگی دارد با همکاری ستاد ، اقدام به فراخوان و آموزش تخصصی حقوقدانان بسیجی دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی حامی امر به معروف و نهی از منکر نموده و بعد از گذراندن دوره آموزشی و اعطای گواهینامه ، ایشان را بعنوان نماینده حقوقی افتخاری برای انجام کلیه اقدامات حقوقی و قانونی در پرونده های مربوط به حمایت از آمران و ناهیان به ستاد معرفی نماید.

تبصره۲- اجرای این ماده مستلزم اخذ مجوزات قانونی لازم توسط ستاد از مراجع قانونی ذیربط می باشد .

ماده ۱۲) ستاد موافقت می نماید برای کلیه وكلاء و کارشناسان و اعضاءکمیته حقوقی ، که در قالب این تفاهم نامه همکاری می نمایند ، کارت ویژه آمر به معروف و ناهی از منکر صادر و ایشان را نیز از تمامی حقوق مندرج در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بهره مند سازد.

ماده۱۳) گزارشات مردمی  پس از بررسی و مستند سازی، برای رسیدگی به کمیته حقوقی مذکور در ماده ۹ ارسال خواهد شد.

تبصره ۳- موضوعات و مواردی که قبلاً در مرجع قضایی و یا حل اختلاف و هیأت های اداره کار و مانند آنها مطرح شده باشد و یا موارد اورژانسی و فوری، مستقیماً برای ارجاع به وکیل به مرکز ارسال خواهد شد.

ماده۱۴) مرکز موافقت می نماید برای ترویج و فرهنگ سازی فریضتین  امر به معروف و نهی از منکر برای همایش ها و نشست های تخصصی و عمومی که ستاد بدین منظور برگزار می کند در قالب اعزام استاد و سخنران مشارکت داشته باشد.

ماده ۱۵) تفسير و رفع هرگونه ابهام در مفاد این تفاهم نامه و تنظیم دستور العمل اجرایی آن توسط کمیته مذکور در ماده ۹ تبیین خواهد شد و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۶) این تفاهم نامه شامل یک مقدمه ،۱۶ ماده و     بند و  “سه” تبصره تنظیم و در سه نسخه که حکم واحد دارند مورد توافق رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه-خراسان جنوبی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی واقع و تنظیم،امضاء و مبادله (۲۴/۰۵/۱۴۰۰)  گردید.

 

سید محسن موسوی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه – خراسان جنوبی

 

سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر –
خراسان جنوبی

 

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی

رئیس کل دادگستری – خراسان جنوبی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *