پست های اخیر

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع: دنیا محل امتحان / جلسه سی ام

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در ویژه برنامه یکشنبه‌های علوی جلسه سی‌ام با موضوع دنیا محل امتحان در تاریخ ۲۶ دیماه ۱۴۰۰برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:هم سو شدن با مواضع دشمن / جلسه بیست و هشتم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در  ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و هشتم با موضوع هم سو شدن با مواضع دشمن در تاریخ  ۱۲ دیماه ۱۴۰۰برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:سرمایه عمر / جلسه بیست و هفتم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و ششم با موضوع سرمایه عمر در تاریخ  پنجم دیماه ۱۴۰۰برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع: رابطه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) / جلسه بیست و ششم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و ششم با موضوع رابطه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع: تأثیر کلام انسان در عالم / جلسه بیست و پنجم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و پنجم با موضوع تأثیر کلام انسان در عالم در تاریخ هفتم آذرماه ۱۴۰۰برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع: امامت امام زمان (عج الله) / جلسه بیست و چهارم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و چهارم با موضوع امامت امام زمان ہعج الله) در تاریخ ۲۳ آباماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:هنر / جلسه بیست و سوم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و سوم با موضوع هنردر تاریخ ۱۶ آباماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:جایگاه شادی و غم / جلسه بیست و دوم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و دوم با موضوع جایگاه شادی و غم در تاریخ نهم آباماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:سنجش میزان اعمال/ جلسه بیست و یکم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیست و یکم با موضوع سنجش میزان اعمال در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:اقسام شرک / جلسه بیستم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه بیستم با موضوع اقسام شرک  در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت /یکشنبه های علوی / موضوع:اربعین حسینی / جلسه نوزدهم

صوت کامل حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدعلیرضا عبادی در در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه نوزدهم با موضوع اربعین حسینی در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت / یکشنبه های علوی / موضوع:اعتماد به خدا / جلسه هجدهم

بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه هجدهم با موضوع اعتماد به خدا در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت / یکشنبه های علوی / موضوع:صبر/ جلسه هفدهم

بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی جلسه هفدهم با موضوع صبر در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »

صوت / یکشنبه های علوی / موضوع:دوست شناسی و دشمن شناسی/ جلسه شانزدهم

بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه ها ی علوی جلسه شانزدهم با موضوع دوست شناسی و دشمن شناسی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰  برگزار شد، جهت بهره برداری منتشر گردید. جهت دانلود بر روی اینجا کلیک نمائید.

ادامه مطلب »