پست های اخیر

یکشنبه های علوی / موضوع : از خود شناسی تا خداشناسی / جلسه سی و چهارم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه‌ها‌ی علوی با موضوع از خود شناسی تا خداشناسی جهت بهره برداری منتشر گردید.۱۴۰۰/۱۲/۲۲  

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی / موضوع : تسلیم حق یا تشخیص حق / جلسه سی و دوم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی با موضوع تسلیم حق یا تشخیص حق  جهت بهره برداری منتشر گردید.۱۴۰۰/۱۱/۲۴

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی / جلسه سی و یکم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی  جهت بهره برداری منتشر گردید.۱۴۰۰/۱۱/۱۰

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی / موضوع : هم سو شدن با مواضع دشمن/ جلسه بیست و هشتم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی با موضوع هم سو شدن با مواضع دشمن جهت بهره برداری منتشر گردید.۱۴۰۰/۱۰/۱۲

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی/ موضوع: رابطه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) / جلسه بیست و ششم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی با موضوع رابطه قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) جهت بهره برداری منتشر گردید.

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی/ موضوع: تأثیر کلام انسان در عالم / جلسه بیست و پنجم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه های علوی با موضوع تأثیر کلام انسان در عالم جهت بهره برداری منتشر گردید.

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی/ موضوع: امامت امام زمان (عج الله) / جلسه بیست و چهارم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه  یکشنبه های علوی با موضوع امامت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهت بهره برداری منتشر گردید.  

ادامه مطلب »

یکشنبه های علوی/ موضوع: جایگاه شادی و غم / جلسه بیست و دوم

فیلم بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در ویژه برنامه یکشنبه‌های علوی با موضوع سنجش میزان اعمال که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹جهت بهره برداری منتشر گردید.

ادامه مطلب »